صنف پرتال ، پورتال فروش رایگان کالا برای تامین کنندگان یدکی ، بلبرینگ ، فرش ، طلا و ...
 

دانشنامه حقوق تجارت

دانش یا معرفت، ساختاری است برای تولید و ساماندهی یافته‌ها دربارهٔ جهان طبیعت، در قالب توضیحات و پیش‌بینی‌های آزمایش شدنی. علم دانش‌شناسی، با سه عنصر داده، اطلاعات و دانش سر و کار دارد.و نامه در پس دانش ، به معنی قدرت جاودانگی قلم و کاغذ است. و قابلیت انتقال دانش به آینده و سایر مردم حاضر

تعریف حقوق :

حقوق جمع کلمه حق است. { حق خود به معنی راست و درست، عدل و ضد باطل است } .

به مجموعه قوانین و مقررات که حاکی از اختیارات ، امتیازات، مسئولیت ها ، اقتدارات و وظایف فرد در اجتماع می باشد ، به طور کلی حقوق می گویند.

حقوق هر فرد به دو قسمت است :

  1. حقوق ذاتی یا فطری
  2. حقوق موضوعی یا نوشته شده

به حقوقی ذاتی گفته می شود که همه افراد بشر از زمان به دنیا آمدن و یا حتی قبل از آن و در جنینی ذاتا و فطرتا تعلق می گیرد ، مثل آزادی ، تنفس ، حیات

و حق دفاع { که در زبان بدنی هر انسان ، آدم ، بشر و حیوان و حتی گیاهان با چشم غیر مصلح هم می توان دید}.به این نوع از حقوق ، حق طبیعی و یا حقوق ذاتی نیز می گویند.

حقوق موضوعه یا نوشته شده:

به مجموعه ای از قوانین نوشته شده برای یه کشور ، شهر ، جامعه و یا جامعه های کوچکتر مثل جامعه اصناف و یا جامعه مدارس و ... حاکمیت دارد و دارای ضمانت اجراست و دارای ضمانت اجراست گفته می شود.

 منابغ حقوق :

  • حقوق الهی
  • حقوق مردمی
  • عرف و سنت
  • رویه های قضایی
  • دکترین یا نظریه های علمی حقوق

انواع حقوق یا تقسمات حقوق:

حقوق داخل :

 که خود شامل حق داخلی عمومی و خصوصی است ، حقوق جزا یا حقوق کار مصداق حقوق داخلی عمومی هستند که نوع ارتباط مردم و دولت را تایین می کند.

حقوق داخلی خصوصی پیرامون حقوق برخورد افراد جامعه با هم است مثل حقوق مدنی و حقوق تجارت

حقوق خارجی: 

حقوق خارجی هم به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم میشود که عمومی اشاره به روابط دولت ها دارد و خصوصی روابط اتباع کشور های مختلف را شامل می شود.

قوانین تجارت بین المللی جزو قوانین حقوق خارجی خصوصی است و قوانین مثل استرداد مجرمین ، قرار داد صلح ، واگذاری دریا و ... به حقوق خارجی عمومی نسبت دارد.