صنف پرتال ، پورتال فروش رایگان کالا برای تامین کنندگان یدکی ، بلبرینگ ، فرش ، طلا و ...
 

حقوق تجارت

تعریف حقوق تجارت :

حقوق تجاری به مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط بین تجار و بازرگانان با یکدیگر اطلاق می شود. در واقه وقوف و آگاهی بازرگانان و تجار ، از حقوق ، مسئولیت ها ، وظایف خود و اطلاع از قواعد ناظر بر روابط  بین آن ها از مباحث حقوق تجارت می باشد.

حقوق تجارت دو زمینه مشخص دارد:

 1. تجار : که در واقع معرف تاجر و بازرگان است و حقوق و شرایط گرفتن این نام.
 2. معاملات تجاری: که شرایط ، قواعد و ضوابط حاکم بر معاملات تجاری را شامل می شود.

منابع حقوق تجارت:

 1. قانون تجارت : مهم ترین منبع حقوق تجارت در ایران ، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 می باشد ، که 600 ماده داشت. و در 24 اسفند 1347 به موجب لایحه اصلاح قسمتی از قانون اساسی 300 ماده دیگر که عمدتا مربوط به شرکت های سهامی است  به آن اضافه شد ،و در واقع جایگزین مواد 21 تا 94 شدند ، و اکنون قانون تجارت کشور 827 ماده دارد.
 2. عرف تجارت : مجموعه روش ها ، قواعد ، نظامات ، و آداب و رسوم مرسوم و یا متداول بین بازرگانان و تجار به عنوان رکن دوم حقوق تجات، قانونا به رسمیت شناخته شده است ، به طوری که در موارد غیر عرف که قانون وجود نداشته باشد ، حکم با عرف است.
 3. قانون مدنی: قانون مدنی ، مجموع قوانین و مقررات حاکم بر روابط ما بین افراد جامعه است . در مواقعی که قانون تجارت و قانون عرف تجارت نتواند گره گشا باشد ، این قانون نافذ است.
 4. قوانین و مقررات فرعی تجاری:
 1. قانون پول و بانکی کشور
 2. قانون امور گمرکی
 3. قانون عملیات بانکی بدون ربا
 4. قانون صدور چک بی محل
 5. قانون صادرات و وادرات
 6. قانون تصفیه و ورشکستگی

و همچنین قوانین مربوط به تجارت بین الملل نیز کاربرد های خود را دارد.